bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1544966848 [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Редактори

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Главен редактор: д-р Богдан Богданов

Заместник главен редактор: проф. Васил Цанов

Членове:

Теория и практика на статистиката: д-р Б. Богданов, проф. В. Цанов, И. Балев, С. Костов, Е. Атанасова, проф. Й. Христосков, д-р Л. Томев, д-р А. Цветков, доц. Е. Тошева

Факти и събития от вековната история на държавната статистика: А. Парушева, С. Златанова

Регионални анализи: А. Ахмедов, С. Цонев, Н. Нанев, А. Настева, Г. Ангелов, К. Казанджиева, Д. Славов

Международни проекти, изяви, анализи и материали: Г. Статева, Д. Георгиева

Социално-икономически анализи: д-р Д. Димитрова, Е. Йорданова, Л. Янева, д-р Т. Александрова

 

Преводач на руски език: Жаклина Цветкова

Преводач на английски език: Камен Караджов

 

Отговорен редактор: Лидия Александрова

Стилов редактор: Мила Трифонова

 

Адрес на редакцията:

София,1038, ул. „П. Волов” № 2, ет. VI, ст. 619

тел. (02) 9857 689; e-mail: bbogdanov@nsi.bg