bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1566609808 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ГЪВКАВАТА СИГУРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И АКАДЕМИЧЕН ДИСКУРС
Любен Томев, Надежда Даскалова
Abstract: Статията разглежда концепцията за гъвкава сигурност, която беше лансирана от европейските институции като алтернатива на неолибералните идеи за гъвкавост на пазарите на труда и отговор на значителните промени в европейските пазари на труда в резултат на нарастващата глобална конкуренция. Представен е политическият дебат и основните идеи в документите на ЕС. Обобщени са насоките на академичните изследвания, като акцентът е поставен върху изследванията в условията на криза.
Ситуацията по отношение на гъвкавостта и сигурността в България е представена чрез анализ на данните от емпирично изследване по модул „Гъвкавост и сигурност на заетостта”, включен в изследването „Индекс на трудовия климат 2012”. Представени са данни за характеристиките и честотата на вътрешната гъвкава заетост, както и за оценката на респондентите за сигурността и гъвкавостта на заетостта им по социо-демографски и структурно-икономически признаци.

Keywords:
Date published: 2015-08-19
Download full text