bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721212656 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

About

Списание „Статистика” е специализирано издание на Националния статистически институт (НСИ), което се издава от 1929 година. От август 2022 година е с нова редакционна колегия, начело с главен редактор - доц. д-р Атанас Атанасов – председател на НСИ. В състава й участват представителите на научната общност в България, както и практици, притежаващи богат опит в статистическата дейност. Новата редколегия си поставя за цел списанието да осигури широка представителност на научни публикации в областта на статистиката, анализа на данни, бизнес интелигентните системи и изкуствения интелект. Стремежът ни е да информираме читателите своевременно и компетентно за актуални теми, свързани със състоянието и развитието на българската и световната статистическа теория и практика.

В списанието ще продължат да се публикуват статии и други материали в които се представят новостите в областта на статистическата наука и теория. Същевременно ще бъде разширен обхватът, като се даде възможност за публикации и в областта на анализа на данни, бизнес интелигентните системи и изкуствения интелект.