bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1637986860 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ЛЕГЛОВА БАЗА В БЪЛГАРИЯ
Петя Иванова
Abstract: Обект на изследване е динамиката и структурата на туристическата леглова база в България. Проследява се състоянието и използването на туристическата леглова база посредством подходящи показатели, основани на наличната официална статистическа информация. Обхванат е периодът 2009 - 2014 г. и се прилага дедуктивният подход. От анализа на туристическата леглова база в страната като цяло последователно се преминава към нейното изследване на равнище статистически райони (NUTS2) и равнище области (NUTS3). В резултат на анализа се установяват основни характеристики на процеса на количествено изменение на заведенията за пребиваване в България през последните години. Оценява се използването, средногодишната заетост и степента на сезонност на туристическата леглова база. Извеждат се особености в настоящото й състояние, териториално и категорийно разпределение.
Keywords:
Date published: 2015-10-21
Download full text