bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1637984225 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ЕДИН ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА СТРАТИФИКАЦИЯТА НА СЪВКУПНОСТИ
Стефан Цонев
Abstract: В статията е описан начин за оптимално стратифициране на съвкупността чрез коефициент на вариация с цел излъчване на извадки при едновременно зададен обем и максимална грешка.
Този подход използва множество итерации и е приложим при наличието на изчислителна техника.
Предложена е и формула за приблизително изчисление на търсения коефициент на вариация.
Като пример са дадени резултатите от извадково изследване за употреба на пестициди в селското стопанство.


Keywords:
Date published: 2015-10-21
Download full text