bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1637981494 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

СРАВНЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ И ЦЕНОВИТЕ РАВНИЩА МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПА
Жейна Барболова
Abstract: Стандартизираните национални сметки дават кохерентна макроикономическа рамка на цялата икономика на дадена страна, отчитайки ръста на БВП в различни периоди - т.нар. времеви сравнения.
Същевременно за целите на международните сравнения на основни стойностни показатели официалните валутни курсове не са подходящи, тъй като те се определят от търсенето и предлагането на валутните пазари и в тях освен ценовите различия рефлектират и други елементи (международни валутни трансакции, разлика в лихвените проценти и други).
С оглед получаване на чисти индекси на физическия обем е необходимо използването на специфични обменни курсове, които, превръщайки националната валута в единна условна валута, показват колко стоки и услуги купува местната валута в рамките на страната. Изчисляването на паритети на покупателната способност (ППС) представлява крачка към сравняването на икономическото благосъстояние между отделните страни - т.нар. пространствени сравнения.
Разгледани са накратко историята, правната основа, методологията и развитието на работата и оповестяването на резултатите от Програмата за европейски сравнения (ПЕС) - естествено продължение на националните сметки, при което анализът на БВП и основните стойностни показатели се извършва в пространствен вместо в динамичен разрез. Нейната главна цел е измерване на различията както в ценовите равнища на стоки и услуги, така и в икономическото развитие между страните в Европа.
Направен е и кратък анализ на експресните резултати за сравняваните физически обеми и относителните ценови равнища в 37 европейски страни - партньори по ПЕС, през 2014 година.
Keywords:
Date published: 2015-10-21
Download full text