bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1656206501 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ(Лисабон, Португалия, 20 - 21 март 2017 година)
Калинка Петрова
Abstract: Целта на работната среща беше съвместното обсъждане на методологически въпроси, оценка на извършената работа и планиране на предстоящите задачи в областта на следните наблюдения на потребителски стоки и услуги представители, по които 37 европейски държави работят съгласно утвърден международен график:
1. Наблюдение Е16-1 „Всичко за дома и градината” - беше представен обобщаващ доклад за приключилото наблюдение относно етапите на работа, резултати, основни проблеми и изводи на ниво 37 страни участнички
2. Наблюдение Е16-2 „Транспорт, ресторанти и хотели” - бяха представени и обсъдени резултатите от текущото наблюдение, получени след приключване на първата фаза (Validation Round 0 - изчистване на грешките и VR1) на валидиране на първичната ценова информация, предоставена от страните участнички; представяне на резултатите от въпросника за хотелите
3. Наблюдение Е17-1 „Услуги” - беше представен инструментариум за провеждане на предстоящото наблюдение, както и съгласуван с Координатора вариант на общия списък на услугите представители, специфични инструкции за събиране и въвеждане в базата данни „ППС“ на Евростат, обсъдени бяха и някои методологически въпроси
4. Наблюдение Е17-2 „Мебели и здравеопазване” - анализ на обобщените резултати от предварителното проучване, проведено от всяка една от страните, за наличие на пазара на предложените в предварителния списък стоки/услуги, марки и модели, представителност. Етапи и срокове за провеждане на изследването
5. Наблюдение Е18-1 „Храни, напитки и тютюн” - беше направен общ преглед на предстоящото за първата половина на 2018 г. потребителско наблюдение - структура, класификации, препоръки и етапи на провеждане.
В статията са представени и експресните данни от наблюденията на цени на потребителски стоки и услуги за 2016 г., както и кратки методологични бележки и основни понятия в областта на паритетите на покупателната способност.

Keywords:
Date published: 2017-08-17
Download full text