bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1685833798 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКИ ОТ ИЗВАДКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НИВО ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПОСРЕДСТВОМ КЛАСТЕРЕН И СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ
Валерия Ангелова, Ивайло Гавазки
Abstract: В последните години значително нараства търсенето на данни на все по-ниско териториално ниво - общини, населени места и дори квартали. Източник на голяма част от тези данни са репрезентативни изследвания. Методите за оценки на липсващи данни за малките териториални единици (Small Area Estimation Methods) намират приложение при производството на данни, чийто първичен източник са извадкови изследвания. По правило производството на данни на ниските териториални нива среща сериозни ограничителни условия. Едно от тях се отнася до стойността на разходите за осигуряване на тези данни. На колкото пониско териториално ниво се извършва статистическото изследване, толкова по-скъпо е то. Друг проблем възниква от необходимостта за осигуряване на статистическата конфиденциалност на данните.
Keywords: студиен; Small Area Estimation Methods; анализ; кластерен; малки териториални единици; Методите за оценки на липсващи данни
Date published: 2014-04-07
Download full text