bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1708967200 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

НАБЛЮДЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ - АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО РАВНИЩЕ ВЪРХУ БЕДНОСТТА
Десислава Димитрова
Abstract: Дефинирането на бедността и методите за нейното измерване се определят от динамичните промени в обществото и от очакванията на хората за по-добър живот. Изследванията на качеството на живот започват още от началото на 60-те години на миналия век, но силен тласък получават към средата на 90-те години и особено от началото на 2000 година. Постигането на изследователски консенсус за състоянието и развитието на европейските общества чрез проучването на качеството на живот е от изключителна важност. Три са основните измерения на понятието „качество на живот”.
Keywords: условия на живот; бедност; доходи; образователно равнище
Date published: 2014-04-07
Download full text