bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1637982842 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

Непризнатите преброявания в историята на българската статистика
Иван Балев
Abstract: Статията има статистико-исторически характер. Посветена е на две преброявания, проведени в края на XIX век в автономната провинция Източна Румелия, обособена от Великите сили с Берлинския договор (1878 г.). Използвани са събраните и публикувани богати статистически данни, които ясно и категорично показват картината в тази откъсната от България част. Данните илюстрират народностния състав на населението. Независимо от липсващата методологична рамка данните точно възпроизвеждат положението в Източна Румелия относно териториалното разпространение на отделните етноси, съществуването както на „чисти“ населени места, обитавани от представители само на един етнос, така и на населени места, в които съвместно са обитавали представители на три и повече етноса. Авторът защитава тезата за признаването на тези преброявания като част от историята на българската статистика.

Keywords:
Date published: 2014-11-06
Download full text