bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1591002392 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ESSnet ПРОЕКТ BIG DATA
Галя Статева
Abstract: Настоящата информация е предназначена да запознае читателя с основните и специфичните цели на ESSnet „Big Data”, както и на съдържанието на работните пакети в него. Основната цел на проекта е да подготви Европейската статистическа система за интегриране на източници на „големи данни“ в процеса на производство на официална статистика. Националният статистически институт е активен партньор в работните пакети WP2 „Извличане на информация от интернет за характеристики на предприятията (web scraping)”, WP8 „Методология за събиране, обработка и анализ на Big Data“ и WP9 „Разпространение и популяризиране на резултатите от проекта”.
В рамките на проекта през февруари 2017 г. в София ще бъде организиран заключителен семинар, на който НСИ ще бъде домакин и ще участва активно в неговата организация и провеждане.
Keywords:
Date published: 2016-03-23
Download full text