bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1591311565 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ГОДИШНО СЪВЕЩАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СРАВНЕНИЯ НА РАВНИЩА НА ЦЕНИ И БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО
Русин Русинов
Abstract: Целта на статията е да се направи отчет за извършената през 2016 г. работа, анализ на резултатите от проведените специфични наблюдения на цените на потребителските и инвестиционните стоки и услуги и на болничните услуги в здравеопазването, както и да се обсъдят методологически въпроси, свързани с изчисляването на паритети на покупателната способност (ППС). Най-важните показатели, получавани в резултат на изчисляваните ППС, са БВП и фактическото индивидуално потребление на човек от населението в стандарт на покупателната способност.

Keywords:
Date published: 2017-04-03
Download full text