bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1591008770 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

СТАТИСТИКА НА ОТПАДЪЦИТЕ
Христина Миронова
Abstract: Националният статистически институт провежда няколко изследвания от гледана точка на източника на генериране на отпадъци, а именно: отпадъци от дейността на стопанските субекти, отпадъци от селското, горското и рибното стопанство и самостоятелно изследване относно битовите отпадъци. В информацията по-подробно са разгледани рециклирането и оползотворяването на битовите отпадъци като основен елемент на кръговата икономика.
Keywords:
Date published: 2017-06-07
Download full text