bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1632410514 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

МИКРОДАННИ. МЕТАДАННИ
Боян Захариев
Abstract: В статията са обсъдени примери за използването на данни от НСИ и Евростат от различни потребители - медии, анализатори и изследователи. Обсъдена е важността на метаданните и особено на дефинициите на използваните в статистиката индикатори не само за разбирането на статистиката, но и за начина, по който се мисли за обществото и икономиката като цяло.
Keywords: данни за домакинствата, микроданни, метаданни, симулационни модели
Date published: 2018-09-17
Download full text