bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1591002182 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА ГЕОСТАТИСТИКА
Арслан Ахмедов
Abstract: От 23 до 25 октомври 2013 г. в София се проведе шестата годишна конферен-
ция на Европейския форум за геостатистика (ЕФГС) с финансовата подкрепа на
Главна дирекция „Евростат” на Европейската комисия.
Организатори на конференцията бяха Европейският форум за геостатистика
и Националният статистически институт на Република България.
Темата на конференцията беше: „Пространствена статистика от различни
информационни източници” с акцент върху идентифицирането на нуждите от
информация на потребителите.
В конференцията участваха: 81 представители от над 26 страни, експерти от
националните статистически институции, ЕК, географски институти, предста-
вители на академичната общност и на частния сектор, производители и потре-
бители на геостатистически, пространствени данни и продукти.
Keywords:
Date published: 2014-08-29
Download full text