bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1637984823 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

Демографски процеси и население на град Ямбол
Калина Казанджиева
Abstract: Тема на статията са състоянието и развитието на населението в страната и област Ямбол през различните демографски периоди. Представен е анализ на населението на град Ямбол от възникването на организираната демографска статистика в България до наши дни.
Във „Въведението” са посочени използваните източници на данни - периодичните преброявания на населението и текущата демографска статистика.
В „Общ преглед“ е направена историческа ретроспекция за целия анализиран период. Представена е информация от едно малко известно на широката читателска аудитория събиране на данни за населението на Източна Румелия през 1880 година.
В „Демографско развитие“ анализираният период е разделен на три подпериода, които отговарят на историческите периоди в развитието на Третата българска държава. За всеки подпериод са разгледани основните параметри на демографското развитие - коефициенти на раждаемост, смъртност, детска смъртност, брачност и бракоразводност. Акцентът е поставен върху възрастовата структура на населението на град Ямбол и промените й във времето.
В заключителната част на статията е направена прогноза за броя на населението на град Ямбол през 2035 година.
Keywords:
Date published: 2014-11-05
Download full text