bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1531925028 [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Редакционен екип

 

С П И С Ъ К

на членовете на редколегията на сп. Статистика

 

 

            1. Главен редактор – д-р Богдан Богданов (заместник-председател на НСИ);

            2. Заместник главен редактор – проф. д-р Васил Цанов (БАН);

            3. Отговорен редактор – г-жа Лидия Александрова (гл. експерт в отдел „Публикации, библиотека и архив” (ПБА), дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите” (МСУП) в НСИ);

            4. Стилов редактор – г-жа Мила Трифонова (ст. експерт в отдел ПБА, дирекция МСУП в НСИ);

            5. Превод и редакция на резюметата на руски език – г-жа Жаклина Цветкова (държ. експерт в отдел „Статистика на околната среда и енергетиката” (СОЕ), дирекция „Макроикономическа статистика” (МИС) в НСИ);

            6. Превод и редакция на резюметата на английски език – г-н Камен Караджов (гл. експерт в отдел „Международно сътрудничество и протокол” в НСИ).

 

            Членове:

     1. Проф. д-р Йордан Христосков (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“);

            2. Проф. дсн Светлана Съйкова (БАН);

            3. Проф. д-р Поля Ангелова (Стопанска академия „Д. А. Цанов”);

            4. Проф. Димитър Аркадиев (ВТУ „Св. св. Св. Кирил и Методий”);

            5. Доц. д-р Калоян Харалампиев (СУ „Св. св. Климент Охридски”);

            6. Доц. д-р Любомир Иванов (Стопанска академия „Д. А. Цанов”);

            7. Доц. д-р Екатерина Тошева (УНСС);

            8. Доц. д-р Александър Цветков (УАСГ);

       9. Д-р Любен Томев (директор на Института за синдикални изследвания към КНСБ);

            10. Д-р Елка Атанасова (директор на дирекция МИС в НСИ);

            11. Д-р Александър Найденов (УНСС);

            12. Стефан Цонев (началник на отдел СОЕ, дирекция МИС в НСИ);

            13. Деян Славов (директор на ТСБ - Варна);

            14. Георги Ангелов (директор на ТСБ - Пловдив)