bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652838653 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА, МОДЕРНОСТТА И ПРАКТИКАТА:
Димитър Аркадиев
Резюме: Обсъждат се някои идеи и виждания на автора за преподаването на статистика на икономисти. Това се прави в светлината на развитието на статистиката като наука и практика и изискванията на съвременното информационно обслужване на научните изследвания, практическите действия в икономическата и социалната дейност, управлението на различни равнища със статистически данни.
Голяма роля в посоченото направление са призвани да изпълняват икономическите кадри. Необходимо е достъпно за усвояване изложение на методите и средствата на статистиката и резултатите от тяхното приложение. Някои направления в това отношение са: 1) осъвременяване на учебното съдържание; 2) анализиране на процеси и явления чрез приложение на статистическите методи върху действителни данни; 3) тълкуване на получените резултати от статистическия анализ - формално и съдържателно. Важно значение в този процес има приложението на електронноизчислителната техника. След курса по статистика задълбочаването на знанията и уменията може да продължи с курс по иконометрия.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-08-19
Свали пълен текст