bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652843640 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ВИЗИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НСИ
Деян Славов
Резюме: Направен е преглед на настоящите и очакваните в бъдеще промени в европейската статистика. Анализирано е влиянието на промените в съвременния свят на информационното общество за развитието на европейската статистика и европейската статистическа дейност. Детайлно са описани съществуващите методи за производство на статистическа информация, както и бъдещото развитие на Европейската статистическа система, съобразявайки се с бизнес модела на статистическото производство.
Застъпено е главното изискване за бъдещото развитие на статистическата система - за еднократно събиране на данни и последващото им използване за различни статистически цели, като по този начин се постига по-ефективно производство на информация и намаляване на натовареността на респондентите.
Основно място е отделено на статистическия склад за данни, който е детайлно обяснен като функции и процеси. С негова помощ в бъдеще статистическите системи биха могли да постигнат по-висока ефективност при намаляване на разходите за производство на статистическа информация.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-08-19
Свали пълен текст