bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718657561 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЕ НА НСИ И МОН
Стоян Баев
Резюме: Данните в административните регистри на Министерството но образованието и науката по принцип могат да се използват за статистически цели, но за това е необходимо наличието или създаването на редица предпоставки.
В статията предпоставките за изграждане на Интегрирана статистическа информационна система „Образование” на НСИ и МОН са представени в три
основни групи - законови, организационни и методологични предпоставки.
Най-важните законови предпоставки са налице - Регламент (ЕС)
№ 759/2015 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно европейската статистика и Законът за статистиката. Организационните и методологичните предпоставки е необходимо да се създадат с участието на експерти от двете държавни институции.
Ползите от интеграцията на информационните системи и регистри на двете ведомства ще бъдат многобройни и съществени. По-важните от тях са свързани с намаляване на административната тежест на респондентите, осигуряване на методологично единство между НСИ и МОН при производството и разпространението на статистически данни за образованието и намаляване на бюджетните разходи.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-08-19
Свали пълен текст