bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696035214 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НАПРЕЧНИТЕ СИНТЕТИЧНИ КОЕФИЦИЕНТИ В ДЕМОГРАФИЯТА
Марта Сугарева
Резюме: В демографията съществува известна неяснота относно смисловото значение на основни понятия като „раждаемост”, „смъртност, „брачност”, „бракоразводност” и други1. Тази неяснота се отразява върху количествените характеристики, които се дават за равнището и динамиката на тези процеси, базирани на съответни индикатори (за раждаемостта, смъртността, брачността, бракоразводността и други). По своята същност разискваните тук понятия се отнасят до демографски процеси, съставени от единици-събития, или до т.нар. периодни съвкупности2 (в демографията и в статистиката).
Според Р. Преса (Преса, 2005, с. 267) например трябва да се прави разлика между „раждаемост на жените”, „раждаемост на браковете” и (много рядко) „раждаемост на мъжете”.
Когато се търси индкатор на някакво научно понятие, необходимо е да се вникне възможно най-пълно в смисловото съдържание на самото понятие, в това, което то изразява на съответния език - в случая на български.
Ключови думи: раждаемост; демография; измерители на раждаемостта; коефициент; коефициенти
Дата на публикуване: 2014-04-03
Свали пълен текст