bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696032502 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПОЛЗИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ОТ ПРОЦЕСА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Ива Тодорова, Вихър Георгиев
Резюме: В статията са разгледани предизвикателствата, които влияят върху организационното развитие на НСИ за периода до 2020 г., както и основните елементи и ползи на Модела за организационно оптимизиране, който цели преодоляване на идентифицираните предизвикателства. Предизвикателствата пред организационното развитие на НСИ се състоят в нарастване на потребностите от статистическа информация на заинтересованите страни, диверсификация на наличните източници на данни и намаляване натовареността на респондентите. Те са обусловени от зараждащи се мега-тенденции в глобален план като засилващата се роля на гражданите в управлението, технологичния напредък и новите възможности за обмен на информация, по-високите очаквания към институциите и ограничените бюджетни ресурси. В Модела за организационно оптимизиране се предвиждат мерки, групирани в три хронологични фази и пет тематични области, включително организационна структура и функции, стратегическо управление, основни работни процеси, човешки ресурси и информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Отправната точка за по-нататъшната модернизация на НСИ е осъзнаването на необходимостта от оптимизация на дейността с оглед на предизвикателствата и възможностите за развитие, а крайната точка - ефективен и ефикасен Национален статистически институт, функциониращ в синхрон с нуждите на заинтересуваните страни въз основа на интегрирания модел на статистическия бизнес процес.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-10-21
Свали пълен текст