bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696034412 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ВЛИЯНИЕТО НА ИНДЕКСА НА ТЕЛЕСНАТА МАСА И ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ВЪРХУ РАЗЛИКАТА В СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ
Петя Брайнова
Резюме: Настоящото изследване има за цел да представи един известен детерминистичен метод, наречен Data Envelopment Analysis (DEA), и да покаже неговото приложение в областта на демографската статистика. Класическото предназначение на DEA е да сравнява хомогенни единици на базата на тяхната ефективност. Той пресмята ефективността на всяка единица като отношение между произведената продукция към изразходваните за нейното производство ресурси. В настоящия анализ сравнителните единици са 12 възрастовополови групи (6 за мъжете и 6 за жените: 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64, 65 -74). Продукцията е сумата от вече изживените среден брой години на всяка група и среден брой години предстоящ живот. Ресурсите са свързани със здравословния начин на живот на всяка група, а именно относителните дялове на непушачите и на хората с индекс на телесната маса (ИТМ) в норма1 (приложение, табл. 1). Хипотезата е, че при увеличаване на дяловете на лицата с ИТМ в норма и на непушачите, средната продължителност на предстоящия живот също нараства в резултат на здравословния начин на живот, който води до дълголетие. По този начин DEA влиза в ролята на декомпозиционна техника на разликата в средната продължителност на живота между мъжете и жените и резултатът от това е, че за всяка от шестте възрастови групи ще може да се каже колко голяма би била изследваната разлика, ако продължителността на живота зависеше само от въздържането от тютюнопушене или само от наличието на ИТМ в норма.
Основно предимство на използвания подход е, че той няма ограничения за броя на ресурсите (както и за броя на продуктите) и при наличие на данни може да се приложи за повече от два фактора, характеризиращи здравословния начин на живот. Настоящото изследване има за цел по-скоро да онагледи приложението на DEA в демографската област, а не толкова да бъде изчерпателно по отношение на факторите. Затова се ограничавам само до два от тях с цел опростяване на декомпозиционната формула2, по-кратка интерпретация и по-прегледно изобразяване на резултатите. Настоящото приложение на DEA в демографската статистика е ново, нетрадиционно и идеята за него е изцяло моя.
Ключови думи: тютюнопушене; телесна маса; детермистичен метод; индекс; продължителност на живота
Дата на публикуване: 2014-04-03
Свали пълен текст