bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652836688 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖА НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
Димитър Аркадиев
Резюме: България в момента се намира в демографска криза, която може да прерасне в демографска катастрофа. В изследването се обсъждат условията, довели до това състояние, и някои възможности и пътища за спиране на негативните процеси.
Анализира се далекосрочното изменение на броя на населението в страната от 1880 до 2011 година. Установени са компонентите на общия прираст на населението по отделни периоди. Такива са естественият прираст (разликата между родените и умрелите лица) и механичният прираст (от териториални промени и външни миграции). Общият прираст е 4.5 млн. души. Естественият прираст е 5.8 млн. (родените са над 17.6 млн., умрелите са 11.8 млн.). Механичният прираст е -1.3 млн. (от териториални промени е 0.3 млн., а миграционният прираст е -1.6 милиона). След 1992 г. всички компоненти са с отрицателен знак.
Посочват се условията за преодоляване на демографската криза и източниците за осигуряване на растеж на населението: 1) имиграционна политика (привличане на лица от българския етнос от съседни или по-далечни страни, връщане на лица с български произход, емигрирали в други страни, и на техни потомци, привличане от други страни на лица, близки по език и култура до българите, и лица, изповядващи основната в страната християнска религия); 2) политика за снижаване на смъртността (свеждане до възможно най-ниския предел на смъртните случаи от външни причини, ограничаване на употребата на наркотици и нейните последици, тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол, профилактика за ранно откриване на различни заболявания, водещи до преждевременна смърт, намаляване на детската смъртност и др.); 3) политика на поощряване на раждаемостта (създаване на всички условия за нормално отглеждане на децата предимно в семейна среда, предотвратяване на ражданията в прекалено млада възраст, инкриминиране на изоставянето на деца от техните майки, профилактика и лекуване на безплодието и много други); 4) други политики в социалната област (решаване на някои проблеми с част от ромското население, „базов доход” и други).
Обсъждат се и се предлагат прогнози за растежа на населението до 2070 година. Те се отнасят и за етническия му състав. Очаква се населението да намалее до 5 - 5.5 млн. души. От тях лицата от българския етнос са около 70%, от турския - 10%, и от ромския - 20%.
Разглеждат се и някои неблагоприятни сценарии за развитието на България. Те не биха се осъществили при две главни условия - висок икономически растеж и спазване на стриктен правов ред в държавата.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-03-11
Свали пълен текст