bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1713459897 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПОПУЛЯРНИ ЗАБЛУДИ ПРИ ПРОВЕРКАТА НА СТАТИСТИЧЕСКИ ХИПОТЕЗИ
Маргарита Ламбова
Резюме: Представени са разсъждения относно интерпретацията на резултатите от статистически тестове. Засегнати са проблемни моменти при вземането на решение за приемане или отхвърляне на дадено предположение, като акцентът се поставя, от една страна, върху логиката на т.нар. p-величина (p-value), а от друга, върху изчислимостта на сигурността, с която се приема дадена хипотеза.
В съответствие с поставената изследователска цел се разкриват основните заблуди по отношение на p-величината, зададена като показател за вземане на решение в статистическия софтуер, както и по отношение на вероятността, с която приетата хипотеза е вярна или невярна.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-11-08
Свали пълен текст