bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675120336 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ 2005 И 2015 ГОДИНА
Цветослав Стоев
Резюме: Водата е основен източник на живот на нашата планета, използва се за питейни нужди и за напояване на селскостопанските култури. Тя е важна суровина и намира приложение в редица икономически отрасли. След употребата й като отпадъчна, може да предизвика неблагоприятни ефекти. Публикацията проследява отвеждането и пречистването на отпадъчните води, образувани от домакинствата вследствие на всекидневните битово-физиологични потребности на хората, през 2005 и 2015 година. Разгледани са както делът на населението по вид на отвеждане на отпадъчните води (свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, обществена канализация без пречистване и собствено третиране), така и количествата отведена отпадъчна вода по вид. Данните са представени на национално равнище и на ниво статистически райони (NUTS2), направено е и сравнение с европейските държави. Не се разглеждат отпадъчните води от индустрията, услугите, неточковите източници и др., които също попадат в обществената канализация.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2017-06-07
Свали пълен текст