bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696027877 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПОСТАНОВКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОБЩА РАМКА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ЗА ЛИЦАТА И ДОМАКИНСТВАТА
Васил Бозев
Резюме: Стратегията „Европа 2020“ използва показатели за наблюдение на водещи цели като подобряване на образователното равнище, намаляване на бедността, насърчаване на заетостта и социалното приобщаване. Затова в рамковия период 2013 -2017 г. един от стълбовете на статистическата информационна система, върху които се поставя акцент, е социалният стълб. Във връзка с това Европейският парламент и Съветът предлагат регламент, който да модернизира събирането и да подобри съпоставимостта на статистическата информация в социалната система. Това не може да се осъществи без ясна европейска рамка, която да определи общи статистически понятия, отчетни формати и изисквания по отношение на качеството. Действайки поотделно, държавите членки трудно биха могли да постигнат тази съпоставимост помежду си. Това обаче може да се осъществи на равнище Европейски съюз въз основа на правен акт, който гарантира съгласуваност и съпоставимост на статистическата информация в областите на статистиката, обхванати от предложения акт.


JEL: B41

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2017-08-17
Свали пълен текст