bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1719033640 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В УНГАРИЯ ПРЕЗ ХІХ - ХХ ВЕК. МИГРАЦИИ И ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Пенка Пейковска
Резюме: В монографията за пръв път българските общности в Унгария се анализират
въз основа на преброяванията на населението там в периода 1880 - 2001
година. Обект на изследване от авторката Пенка Пейковска са банатските
българи (до 1920 г.), българските градинари (до 1920 г.), студенти (до 1944 г.) и
интелигенция (до 2000 г.). Представени са демографските им характеристики
и някои социално-антропологически аспекти на тяхното развитие през ХІХ
и ХХ век: структури по пол, възраст, вероизповедание, брачност, заетост и
занятие, грамотност и образование, както и тяхната идентичност, интеграция
и асимилация през призмата на количествени показатели за билингвизъм,
етнически хетерогенни семейства, гражданство и др. Специално внимание
е отделено на трудовите сезонни, детските и образователните миграции на
българското население между България и Унгария. Монографията (ISBN 978-954-2903-07-9) представлява ценен принос към историята на движенията на населението между Балканите и Централна Европа, а детайлното проследяване на динамиката в присъствието на българите в Унгария в продължение на 120 години създава солидна основа за бъдещи проучвания върху демографския механизъм на етническото оцеляване на големите български емигрантски общности в чужбина.
Ключови думи: Унгария; Централна Европа; населени; България; Балкани
Дата на публикуване: 2014-04-03
Свали пълен текст