bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652838762 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

АДИТИВЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА СРЕДНИТЕ ЦЕНИ ОТ ЕДНОРОДНИ СЪВКУПНОСТИ НА СТОКИ С ДИСКРЕТНАТА НЕЧЕТНА ФУНКЦИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ СИГНУМ
Емил Христов
Резюме: Представена е нова методика за адитивен факторен анализ на изменението на средните цени на стоки от еднородни съвкупности. Само такива съвкупности имат икономически обосновани средни цени и общи натурални количества на всички стоки. Средната цена се представя с мултипликативен модел с два фактора - цените на отделните стоки и относителните дялове на тeхните натурални количества. Адитивният факторен анализ е на промяната на средната цена от промените на групирани данни на стоките по цени и относителните дялове на тeхните натурални количества. Предимството на новата методика е, че с дискретната нечетна функция на математическия сигнум се получават три вeрни и точни ефекта - ценови (само от промените на цените), структурен (само от промените на относителните дялове) и съвместен ефект (само от еднопосочните съвместни промени на цените и относителните дялове). От разнопосочните факторни промени няма съвместни ефекти.
Новата методика за адитивен факторен анализ е универсална и може да се прилага не само в икономическата статистика, но и във всички други приложни статистики, които работят с еднородни съвкупности.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-03-19
Свали пълен текст