bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675119370 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

КЛЪСТЕРИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА ТУРИСТИЧЕСКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Тихомир Върбанов
Резюме: В статията се изследва конкурентоспособността на европейските страни в сферата на туризма, оценена чрез система от показатели, формиращи индекса за конкурентоспособност на пътуванията и туризма. Използван е клъстерен анализ за обособяване на еднородни групи страни и са идентифицирани факторите с най-голямо влияние при тяхното формиране. Установено е мястото на България и са очертани необходимите действия за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на страната като туристическа дестинация.
Ключови думи: индекс на конкурентоспособност на пътуванията и туризма, клъстерен анализ, критерии, индикатори
Дата на публикуване: 2018-03-19
Свали пълен текст