bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675121413 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ НА ЖИЛИЩАТА - ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА. ТЕМИ И НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ, ОБСЪЖДАНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА РАБОТНА СРЕЩА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА (ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ, 28 - 29 АПРИЛ 2016 ГОДИНА)
Палмира Фарах
Резюме: С информацията се прави кратък преглед на:
• Промените в методологията, обхвата и същността на произвежданите национални статистически данни за пазарните цени на жилищата в НСИ
• Основните теми, обсъждани на работната среща в Лисабон, проведена на 28 - 29 април 2016 година:
- Анализ на данните за индекси на цени на жилища и за индекси на цени на жилища, обитавани от техните собственици, предоставени съгласно Регламент № 93/2013 на Европейската комисия
- Инвентаризация (inventory) - инструмент за мониторинг на предоставяните данни (индекси и тегла) за цени на жилища
- Методологически въпроси
- Индекс на цени на търговски имоти (Commercial property price inices - CPPI) - практики на някои държави при проучването и изчисляването на CPPI
- Допълнителни индикатори за пазара на жилища (House sale indicators - HIS) - наличност на административни данни и определяне на набор от допълнителни индикатори за продажбите на жилища
• Перспективите в областта на статистиката на цените на жилищата в НСИ.


Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-03-19
Свали пълен текст