bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696032943 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ - ЕМПИРИЧНИ ОЦЕНКИ НА ЗАКОНА НА ОУКЪН
Васил Цанов
Резюме: В статията се изследва влиянието на икономическия растеж върху безработицата в България. Разработен е динамичен иконометричен модел, основан на диференчния подход на Закона на Оукън. Оценени са два варианта на зависимостта с оглед сравнителен анализ на резултатите. За оценка на стабилността на връзката във времето е приложен подходът на плъзгаща се регресия (rolling regression). Получените резултати могат да се обобщят в три основни извода: първо, налице е отрицателно влияние на икономическия растеж върху безработицата; второ, двата модела дават различни оценки за силата на въздействие и трето, връзката между тях не е стабилна и се променя във времето в зависимост от динамиката на икономическото развитие.
Ключови думи: безработица; икономически растеж; Закон на Оукън
Дата на публикуване: 2018-06-07
Свали пълен текст