bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1716511123 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА СТАТИСТИКАТА (ESTP) НА ТЕМА ЦЕНОВИ ИНДЕКСИ И ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ В ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (ЛЮКСЕМБУРГ, 3 - 6 ЮЛИ 2017 ГОДИНА)
Камелия Попова
Резюме: Основната цел на курса беше разясняване на методологически и практически въпроси относно прилагането на ценови индекси и индекси на физическия обем като измерители в официалната статистика. В него взеха участие експерти от 17 статистически института.
Съдържанието на курса беше разделено в пет теми:
• Въведение - бяха представени ключовите макроикономически показатели, каквито са индексите на потребителските цени и брутният вътрешен продукт, които са широко използвани при мониторинг на съответната държава и при определяне на развитието на икономиката;
• Подходи за целеви индекси - бяха представени трите основни подхода: фиксиран (свързан с определена кошница), тестови и икономически;
• Верижни индекси - бяха представени основните подиндекси и техниките за изчисляване на динамични редове. Беше направен общ преглед на методологията на хармонизирания индекс на потребителските цени и на регламентите в тази област;
• Спецификации на индексите на елементарните агрегати - бяха представени и обсъдени различните нива на агрегация и формулите за изчисляване на индекси на ниско ниво на агрегация;
• Специални случаи - бяха представени и обсъдени различните методи за замяна при изчезване на продукта от пазара и методите за оценка на качеството, когато има промяна в качеството между изчезналия и заместващия го продукт.


Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-06-07
Свали пълен текст