bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652839660 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

WEB SCRAPING - ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИ, УЧАСТВАЩИ В ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ИНДЕКСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ
Десислава Захариева
Резюме: През последните години интернет се превърна в съществена част от живота на хората и начин за комуникация между отделните институции, правителства, компании и населението. Все повече търговци на дребно се възползват от възможността да предлагат стоките си онлайн. Отчитайки все по-бързото разрастване на технологиите, националните статистически институти търсят нови начини за събиране на информация за статистическите изследвания. В стремежа си за иновации и използване на съществуващи източници на данни част от националните статистически служби, в това число и Националният статистически институт на България, подкрепяни от Евростат чрез финансиране на проекти, се насочват към използването на техниката web scraping за получаване на информация от интернет.
Накратко са представени стъпките, които отдел „Потребителски цени, цени на жилища и ППС“ е направил в използването на техниката web scraping за придобиване на информация от интернет за цените, участващи в изчисляването на индексите на потребителските цени. Посочени са предимствата и недостатъците на автоматичното събиране на цени, както и изводите, които са направили експертите от отдела.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-09-13
Свали пълен текст