bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679873798 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

АНКЕТА НА СТОЛЕТНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1927 - 1928 ГОДИНА - ЕДИН НОВ ПОГЛЕД
Здравка Бобева
Резюме: Едно от най-интересните изследвания в историята на българската статистика е проведената през 1927 - 1928 г. Анкета на столетниците, резултатите от която са публикувани за първи път през 1929 г. във втория брой на „Тримесечно списание на Главната дирекция на статистиката“.
Анкетата на столетниците започва на 10 март 1927 г. и завършва на 20 ноември 1928 година. За провеждането ѝ са употребени 1 120 работни дни, изминати са 18 055 километра. Разходите възлизат на 270 739 лв., от които 126 239 лв. пътни и 144 500 лв. дневни.
Данните, които са събрани в резултат от изследването, са: общ брой на столетниците; столетниците по надморска височина на местата, в които живеят, по териториални области, народност, пол, възраст, семейно положение, брачност, плодовитост, професии и благосъстояние, физически характеристики, физиология и по храни и напитки, които са консумирали.
Анкетата на столетниците в България заслужава внимателния прочит на любознателния читател. Явлението дълголетие е специфично и трудно за изучаване, защото изисква прилагането на интердисциплинарни методи. Но данните от това изследване могат да ни покажат не просто моментната картина, а да ни научат, че в основата на нашето знание стои работата на статистиците с техния професионализъм и добросъвестност.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2019-03-20
Свали пълен текст