bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1680145422 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

СТАТИСТИКА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Стоянка Мастикова
Резюме: В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика в края на 2018 г. Европейският парламент прие нови цели за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. До 2030 г. енергийната ефективност на Европейския съюз (ЕС) трябва да се подобри поне до 32.5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) трябва да е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС.
Възобновяеми енергийни източници са водната енергия, вятърната енергия, слънчевата фотоволтаична енергия, слънчевата топлинна енергия, геотермалната енергия, твърдите биогорива, дървените въглища, биогазовете, сметищните възобновяеми отпадъци, течните биогорива и топлината от околната среда.
Настоящата статия представя някои основни тенденции в производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници в България в контекста на изпълнението на поставените цели за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика. Във фокуса на статията са информационната обезпеченост и предизвикателствата пред статистиката на енергетиката в Националния статистически институт за осигуряване на необходимите данни. Разгледани са потенциалните източници на информация като например административни данни, традиционни статистически наблюдения и интелигентни измервателни уреди (big data). Специално внимание е отделено на напредъка в прилагането на иновативни подходи за събиране на данни от статистическата служба на Нидерландия.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2019-09-19
Свали пълен текст