bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721211809 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ПО СТАТИСТИКА
Димитър Радилов
Резюме: Академичните и образователните научни позиции за статистическата наука в международен план са свързани с UNESCO, Международния статистически институт, Кралското статистическо общество на Обединеното кралство и Американската статистическа асоциация. Индийският статистик проф. Махаланобис в едно свое изследване за статистическото обучение в социалните науки през 1957 г. предлага двете направления на статистиката, едното от които се занимава със събиране и анализ на информация за правителството и за цели на планирането, а другото - с моделиране и правене на изводи от разнородна информация, да се слеят. Категориите „съвкупност“ и „множество“ са взаимносвързани. Те дават различни представи при измерване на масовите явления в единното битие на света - материално-веществено и абстрактно. Единното битие „е реална действителност. Има вътрешна логика на развитие. Обхваща природата като цялостен универсум, който е бил, съществува и ще бъде. Човекът и обществото, които някога са възникнали, съществуват и ще съществуват още дълго време. Човекът е носител на съзнание. То е осъзнато битие“. Научното определение на битието „според принципите на философията“ включва две съставки. Те са природата и обществото. Държавата се състои от законодателна, изпълнителна и съдебна власт, гражданското общество - от политически партии, медии, етнически, религиозни и културни общности, синдикати, фондации и други институции. Домакинствата включват следните активности: възпроизводствена, социална, осигурителна, застрахователна и други. Институционалните сектори обхващат нефинансовите и финансовите предприятия. В условията на пазарна икономика статистическата информация е стока, за която съществува търсене и предлагане на пазара на информацията. Считам, че идеята за методологическо преустройство на фазите на статистическото изучаване от три на пет отговаря на философията на пазарното стопанство. Терминът „наука за данните“ е предложен от Кливланд, който твърди, че статистическата наука трябва да смени името си. Оттогава насам терминът „наука за данните“ е станал израз, описващ учебна дисциплина, която по правило представлява комбинация от статистика и мащабни компютърни изчисления.
Ключови думи: съвкупност, множество, държава, гражданско общество, домакинства, институционални сектори, наука за данните
Дата на публикуване: 2020-03-13
Свали пълен текст