bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696029112 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

АВТОМАТИЗИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ДИНАМИЧНИТЕ РЕДОВЕ
Евгени Овчинников
Резюме: Разкриването и количественото характеризиране на вътрешните закономерности в динамичните редове може да се осъществи чрез приложението на коефициента на автодетерминация. В публикацията е представена автоматизирана процедура за неговата оценка. Процедурата е разработена под формата на уебприложение и е апробирана на основата на динамични редове за икономическото развитие на България през периода 2000 - 2018 година. За подбрани показатели, характеризиращи икономическата конюнктура в секторите промишленост, строителство, търговия и услуги, е направена оценка на силата и структурата на закономерностите в тяхната динамика.
Ключови думи: коефициент на автодетерминация, уебприложение, краткосрочна бизнес статистика
Дата на публикуване: 2020-06-17
Свали пълен текст