bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1637985054 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1920 ГОДИНА
Соня Златанова
Резюме: На 31 декември 1920 г. започва седмото преброяване на населението и жилищния фонд в България. То се извършва във всичките 2 391 административни общини, съставени от 92 града, 4 214 села и 1 353 други заселища, или общо 5 659 населени места. Агент-преброителите са 20 953, от които 5 151 в градовете и 15 802 в селата. Агент-контрольорите са 3 500 - 602 в градовете и 2 898 в селата. Средно на един агент- преброител се падат 231 преброени лица - 188 в градовете и 246 в селата. Един агент-контрольор е завеждал средно по 9 преброителни участъка в градските общини и 5 в селските общини.
За популяризиране на преброяването и повдигане на духа сред населението на Царството се извършват редица агитационни дейности. Главна дирекция на статистиката издава специални брошури „Апел към г.г. учителите в Царството“ в тираж 25 000 броя. „Позив към българските граждани“ е в тираж 300 000 броя. Брошурката позив „Покана към българските граждани“ е разпространена сред грамотното население в 300 000 екземпляра в периода 25 - 31 декември 1920 година. Големи плакати в тираж 50 000 бр. са разлепени на видни места по улиците на всички градове и села в Царството.
Информацията за преброените лица е обработена на пет машини „Powers“ и две машини сортировачко-броячки. За всяко преброено лице, което влиза в състава на наличното население, е подготвена перфокарта, която е с размери 187х82 милиметра.
За разлика от предишните преброявания, в които основен преброителен формуляр е личната карта, преброяването през 1920 г. се извършва с домакински карти.
Изданията от преброяването на населението и жилищния фонд през 1920 г. са дигитализирани и са със свободен безплатен достъп в дигиталната библиотека на НСИ. Дигиталната колекция съдържа 3 876 страници статистическа информация.


Ключови думи:
Дата на публикуване: 2020-06-17
Свали пълен текст