bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696027930 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СИНТЕЗ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ
Цветозария Гатева
Резюме: Управлението на обществото, икономиката и социалната сфера се основава на достатъчна по обем, обективна, разнообразна и детайлизирана информация. За да отговори на нарасналите потребности от надеждна, навременна и сравнима статистическа информация, статистическата институция извършва редица промени както в методологиите на изследванията, така и в организационната си структура. Статията има за цел да представи развитието на статистическата институция от създаването ѝ през
1880 г. до настоящия момент. Акцентира се върху основните проблеми и предизвикателства пред държавния статистически орган през различните периоди, неговата подчиненост, значимостта на извършваните промени в структурно и организационно отношение и постигнатите резултати.
Ключови думи: статистическа институция, статистическа система, Национален статистически институт, организационна структура, реорганизация, ресурсно ос
Дата на публикуване: 2021-04-13
Свали пълен текст