bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696034235 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАЦИИ В СТАТИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА - ГЕО КОДИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Валерия Ангелова
Резюме: Целта на настоящото изследване е да се анализират практически неограничените възможности на грида на населението за осигуряване на още по-разнообразни субнационални данни с по-дълги динамични редове. Добавена стойност за статистическата наука и практика може да бъде реализирана и по отношение на повишаването на качеството на извадките на социалните изследвания. Анализът съчетава аспекти от административно-териториалното, териториалното и функционалното географско райониране за статистически и аналитични цели, прилагането на териториалните типологии в различни национални и европейски политики, въпроси, свързани с теорията на извадките и възможностите на методите за оценки на данни за малки териториални единици (от английски - Small Area Estimation Methods (SAE). Поставените въпроси са актуални в дългосрочен план, тъй като очертаните в статията предизвикателства ще излизат на дневен ред при всяко прерайониране на страната и Европа.
Ключови думи: грид клетки със страна 1 километър, гео кодиране на статистически изследвания, прерайониране, дължина на динамичните редове от регионални и
Дата на публикуване: 2021-09-24
Свали пълен текст