bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1664888725 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НАБЛЮДЕНИЕ НА ДОМАКИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ В БЪЛГАРИЯ: АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМИ, ИЗВОДИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ
Богдан Богданов
Резюме: Авторът на статията представя кратка историческа справка за възникването и реализацията на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“. Очертават се периодите на неговото съществуване през годините. Анализират се основни резултати на изследването, като акцентът са годините преди и след влизане в Европейския съюз (2000 - 2020 година).
В статията са представени и се коментират данни от международни сравнения (държавите от ЕС) на структурата на разходите от „Наблюдението на домакинските бюджети“ през референтните 2005, 2010 и 2015 година. Направен е коментар на данните от наблюдението в контекста на данни за брутния вътрешен продукт за периода 2000 - 2020 година.
В изложението на статията се представят и определени моменти, свързани с проблемите на изследването „Наблюдение на домакинските бюджети“. На първо място това са проблеми по отношение на направените подмени през периода 2000 - 2020 година. Анализира се динамиката и естеството на подмените.
В следващите редове на статията се представят и проблемни моменти, отнасящи се до новата методика за официалната линия на бедност и неравенството на домакинствата по доход. За целите на коментара и анализа са използвани статиите на проф. д-р Васил Цанов и проф. д-р Стоян Цветков, които засягат тези теми.
В края на статията се представят предложения за промяна в начина на провеждане на „Наблюдението на домакинските бюджети“ в обозримото бъдеще.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2022-04-07
Свали пълен текст