bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696033419 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРОВЕЖДАНЕ И ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ) ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Диана Атанасова
Резюме: Публикацията е посветена на преброяването на земеделските стопанства в Република България, което Министерството на земеделието проведе от 1 септември до 18 декември 2020 година. Направен е кратък преглед на подготовката на преброяването - изготвяне на списък на земеделските стопанства, статистически въпросник, инструкция, документи за участниците в преброяването, както и проведеното пробно преброяване точно една година преди същинското преброяване. Накратко е разгледано обучението на участниците в преброяването, медийната кампания и създаването на електронен въпросник. Проследено е провеждането на преброяването - онлайн въвеждането на данни в информационната система за агростатистика, определяне на местоположението на земеделските стопанства, събиране и контролиране на данните. Представени са основните предварителни резултати от преброяването за структурата на земеделските стопанства, данни за растениевъдството и животновъдството, работната сила, за типа и икономическия размер на земеделските стопанства. В края на публикацията са посочени изводи от проведеното преброяване на земеделските стопанства.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2022-04-07
Свали пълен текст