bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1664889168 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

В ЗОРАТА НА ДЕМОГРАФСКАТА СТАТИСТИКА В КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ - 1880 - 1881 ГОДИНА
Соня Златанова
Резюме: На 6 септември 1880 г. петото отделение в Министерството на финансите подава рапорт на своя министър, с който се изисква в България да се въведе статистика на движението на населението, като на духовенството се възлага задачата да съхранява „метрическите“ книги.
През есента на същата година тези наредби са разгледани от Народното събрание и са получили статут на „Закон за забележвание раждания, женитби и умирания“ от 10 декември 1880 година. Според този закон регистрите са следните: регистър за ражданията, регистър на женитбите и регистър за умиранията. Воденето на тези регистри се възлага на духовните представители на всяка енория. Надзора за правилното водене на регистрите е предоставен на околийския началник, всеки по-висш от него началник и държавен чиновник, особено на училищните и финансовите инспектори. Финансовото министерство може да изпраща с цел надзор и специални инспектори от статистическото отделение.
Дигиталната колекция „Демографска статистика“ за периода 1881 - 2021 г. е достъпна онлайн в дигиталната библиотека на Националния статистически институт. Колекцията се състои от над 60 000 дигитални страници и може да бъде намерена на интернет адрес:
https://www.nsi.bg/statlib/bg/bool-simp.php?db=&outType=0&bool=%280%3D%E4%E5%EC%EE%E3%F0%E0%F4%F1%EA%E0+%F1%F2%E0%F2%E8%F1%F2%E8%EA%E0%24%29&recordsPerPage=4&page=1
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2022-04-07
Свали пълен текст