bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696034770 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СМЕТКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА - РАЗХОДИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Зорка Борисова, Гергана Чешмеджиева
Резюме: Сметките за околната среда са статистическа система, обединяваща икономическа и екологична информация в обща рамка за измерване на приноса на околната среда към икономиката и въздействието на икономиката върху околната среда. Те организират данни за околната среда от много области, използвайки същите концепции и терминология като националните сметки. В този смисъл те се явяват сателитни сметки към националните сметки, чрез които могат да бъдат подложени на анализ и оценка различни аспекти на икономиката. Най-общо сметките за околната среда могат да бъдат разделени на физически (например емисии в атмосферата и потребление на материали) и парични (например разходи и данъци, свързани с опазването на околната среда). Eдна от най-наблюдаваните групи парични сметки за околната среда са разходите за опазване и възстановяване на околната среда. Статистиката за тези разходи определя количествено ресурсите, отделени за опазване на околната среда от местните икономически единици. Тази информация подкрепя разбирането за реакцията на обществото към предизвикателството „влошаване на околната среда“. В разходите за опазване и възстановяване на околната среда се включват всички дейности и действия, чиято основна цел е предотвратяване, намаляване и отстраняване на замърсяването, както и всяко друго влошаване и загуба на качествата на околната среда. Това включва мерки, предприети с цел възстановяване на околната среда, след като е била влошена поради натиска на човешката дейност. Така се оценява и финансовият ангажимент на икономиката за опазване на околната среда, оценява се как разходите за опазване на околната среда влияят на международната конкурентоспособност и се оценява прилагането на принципа „замърсителят плаща“ и рентабилността на механизмите за контрол на околната среда.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2022-06-22
Свали пълен текст