bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696031675 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

МЕТОДИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКО СЪЧЕТАВАНЕ НА ДАННИ ОТ СЛОЖНИ ИЗВАДКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Цвета Цонкова
Резюме: Статистическото съчетаване на данни може да бъде разглеждано като инструмент за повишаване на ефективността на използване на наличната информация чрез прилагане на настоящите и утвърдени в статистическата практика начини за събиране на данни. В практиката много често изследователят е изправен пред избора да проведе своя анализ на базата на ограничените налични данни или да проведе ново изследване, с което да събере интересуващата го информация. В по-голямата част от случаите вторият избор не е възможен основно поради финансови и организационни пречки.
Целта на настоящата статия е да бъдат представени и описани различните методи за съчетаване на данни от сложни извадкови изследвания, които биха могли да бъдат приложени за разработването на модели за съчетаване на статистическа информация от различни социални изследвания, с което да се постигне изграждането на по-пълна картина на социално-икономическата действителност в България.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2022-06-22
Свали пълен текст