bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721212464 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРОДУКТОВО-РЕСУРСНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - ИНТЕГРАТИВЕН ФАКТОР ЗА ПРОДУКТИВНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
Асен Ковачев
Резюме: Предварителното условие за разглеждането на тези взаимодействия в развитието на икономиката е да се направи ясно разграничение между съдържанието на нейното развитие и растеж. Такова разграничение не се прави в теорията и особено в стопанската практика. Развитието и растежът не са идентични. Първото понятие е родово, а второто - видово.
Нещо повече, през последните десетилетия се наложи парадигмата за устойчиво развитие на икономиката. Въпреки това повсеместно се използва прилагателното „устойчиво”, докато развитието, т.е. съществителното „развитие” се заменя с ограниченото по съдържание понятие
„растеж”.
Липсва разграничение в това отношение дори в такъв сериозен документ, какъвто е Лисабонският договор на ЕС, където в чл. 2, т. 3, се казва, че ЕС се развива според парадигмата за устойчиво развитие чрез балансиран икономически растеж.
Ключови думи: устойчивост; развитие; икономика; продуктивност
Дата на публикуване: 2014-04-07
Свали пълен текст