bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696030177 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

РУСКАТА ИМИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ПРЕБРОЯВАНИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 1920 И 1926 ГОДИНА
Пенка Пейковска, Нина Киселкова
Резюме: Настоящата разработка си поставя за цел да представи някои демографски аспекти по темата за руската емиграция в България като динамиката на руския емиграционен поток към страната ни, неговите изходни точки и етнически състав, религиозната принадлежност и вътрешната миграция на руското население у нас, структурата му по пол.
Тези демографски процеси и явления са изследвани чрез количествен анализ на данните от преброяванията на населението в България през 1920 и 1926 година. Този вид статистически извор привлече вниманието ни не само защото досега не е представлявал интерес за изследователите на посочената проблематика, а и по други причини. От една страна, това е демографската значимост на руския имиграционен поток, който предизвиква качествената промяна в структурата на чуждото население в България през разглеждания период. А от друга страна, предизикателство е да анализираш такъв специфичен исторически извор, какъвто са
преброяванията на населението, да извлечеш нова информация по вече изследван исторически проблем чрез прилагането на демографски методи, като разкриеш демографските процеси в руската диаспора у нас.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-08-29
Свали пълен текст