bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1652842940 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Димитър Радилов
Резюме: На 24.10.2013 г. в Икономически университет - Варна, беше проведена Международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”. Конференцията беше организирана от катедра „Статистика” към факултет „Информатика”. Бяха представени 36 научни доклада, отпечатани предварително в самостоятелен сборник (8 доклада на английски език, 3 на руски език и 25 на български език).
Целите на научната конференция бяха:
• популяризиране на приноса на статистическата наука, образование и професия сред всички специалности във факултета и университета за засилване на интеграцията им в образователния процес;
• обединяване на научните изследвания на преподаватели по интердисциплинарни проблеми на икономиката за постигане на комплексни иновационни решения и за стимулиране на работата в екип;
• създаване на повече възможности за обмен на научни идеи при публичното обсъждане на резултатите от изследванията на различните автори, докладвани на конференцията;
• представяне на резултати от дисертационни трудове на докторанти;
• създаване на публичност на научните изследвания, представени на конференцията, чрез отпечатването им в самостоятелен сборник.
За участие в конференцията бяха получени научни доклади на чуждестранни автори от: Московския банков институт (Москва, Руска федерация), Мордовския държавен университет „Н. П. Огарьов” (Саранск, Руска федерация), Лвовския национален университет „Иван Франко” (Лвов, Украйна), Висшето училище по икономика и бизнес (Сараево, Босна и Херцеговина) и от Университета в Мазандаран (Балбозар, Иран).
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-08-29
Свали пълен текст