bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1708974454 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Данъчно-трансферен симулационен модел за България: възможности за сравнителни социално-икономически анализи чрез EUROMOD
Екатерина Тошева, Ива Тасева, Венелин Бошнаков
Резюме: Целта на статията е да запознае специалистите от науката и практиката с възможностите на европейския модел EUROMOD - симулационен данъчно-трансферен модел за ЕС, в рамките на който има разработен модул за България. Данъчно-трансферните симулации са рядко използвани в социално-икономическите анализи за България до момента поради липсата на надежден симулационен модел. Такива анализи вече са възможни с помощта на EUROMOD, който осигурява уникален ресурс за реализирането на национални и сравнителни изследвания. Представени са различните етапи на конструирането на модела, основните от които са: подготовка на входните данни; симулация на социалните помощи, обезщетения, данъци и социални осигуровки; валидация на получените резултати. Някои възможни приложения на модела са демонстрирани чрез примери от актуални анализи, проведени в сравнителен план на общоевропейско ниво. Оценена е полезността на симулационните анализи в областта на разпределението и преразпределението на дохода, неравенството, бедността и стимулите на работа. Изведени са основни перспективи пред бъдещото развитие и използване на EUROMOD за целите на социално-икономическите анализи и разработването на данъчно-трансферни политики в България.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-01-14
Свали пълен текст